L-V: 900 - 2000
Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale 2014-2020
PROIECT DE CERCETARE
COD MYSMIS: 111216
Titlul proiectului: Dezvoltarea unui serviciu inovativ de determinare a bolii parodontale prin examinari imagistice
Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
Valoarea totala a proiectului: 960,862.97 ron
Valoarea finantarii nerambursabile: 839,925.94 ron
Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului  este de a dezvolta servicii inovative pe baza rezultatelor obtinute din cercetarea doctorala, prin dezvoltarea unui protocol de examinare care sa permita identificarea imagistica a pacientilor cu diverse forme de afectare parodontala.

În functie de gradul afectarii, pacientul va fi încadrat într-o anumita clasa de risc. Clasele de risc au fost stabili de catre echipa de cercetare în functie de:

 • cantitatea pierderii de os alveolar
 • densitatea osului alveolar
 • alte patologii asociate ale oaselor maxilare
 • tiparul de resorbtie osoasa
 • extinderea resorbtiei osoase (localizat sau generalizat)
Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul general al proiectului  este de a dezvolta servicii inovative pe baza rezultatelor obtinute din cercetarea doctorala, prin dezvoltarea unui protocol de examinare care sa permita identificarea imagistica a pacientilor cu diverse forme de afectare parodontala.

În functie de gradul afectarii, pacientul va fi încadrat într-o anumita clasa de risc. Clasele de risc au fost stabili de catre echipa de cercetare în functie de:

 • cantitatea pierderii de os alveolar
 • densitatea osului alveolar
 • alte patologii asociate ale oaselor maxilare
 • tiparul de resorbtie osoasa
 • extinderea resorbtiei osoase (localizat sau generalizat)
Obiectiv 1: Dezvoltarea a 6 tipuri de servicii inovative bazate pe servicii de diagnostiv inovative care au fost dezvoltate prin activitati de cercetare industriala si dezvoltare experimentala la nivelul proiectului. Proiectul a dezvoltat servicii la standarde internationale prin:
 • utilizarea celor mai noi si avansate metode de diagnosticare, interpretare imagistica si expertiza a caror eficienta a fost demonstrata prin diferite studii clinice si cercetari;
 • crearea unui network de promovare a gamei de servicii integrate;
 • dezvoltarea infrastructurii cu echipamente de ultima generaþie (computer tomograf cu fascicul conic) care permit dezvoltarea de servicii inovative realizate în urma cercetarilor si studiilor efectuate;
 • abordarea complexa, integrata a afectiunilor parodontale, efectele benefice ale diagnosticarilor precise prin examinari radiologice, protocoalele de lucru inovative etc

Serviciile dezvoltate sunt:

 • Serviciul 1 – Radiografie retro-alveolara - Radiografie de electie pentru depistarea patologiei periapicale, sau a anomaliilor unidentare. Folosita in endodontie si stomatologie restaurativa. Dpdv parodontal pe aceasta radiografie putem aprecia prezenta sau absenta septelor interdentare, a laminei dura etc. Respectiv elemente de sanatate sau de afectare parodontala. De asemenea in cazul in care informatiile furnizate de aceasta investigatie nu sunt suficient de clare se poate opta spre realizarea unei tomografii computerizate segmentare sau pe modulul endodontic. Serviciul oferit va consta in interpretarea gratuita a radiografiei retroalveolare realizata, din punct de vedere parodontal.
 • Serviciul 2 – Radiografie panoramica - Radiografia cel mai frecvent indicata de clinicieni. Ne ofera o imagine de ansamblu asupra dintilor si a oaselor maxilare. Investigatie de rutina pe care se pot aprecia elemente de sanatate sau distructie odontala sau/si parodontala. Este radiografia de electie in stomatologie iar modificarile prezumtive observate in acest tip de investigatie poate determina necesitatea realizarii unei tomografii computerizate.
 • Serviciul 3 – Teleradiografia de profil - Radiografie de electie pentru depistarea anomaliilor scheletice dento-maxilare. Din punct de vedere parodontal puteam aprecia angulatia axelor dentare fata de procesul alveolar. Daca aceasta investigatie este completata de o tomografie computerizate se poate stabili un diagnostic corect de anomalie dento maxilara si indicatia sau contraindicatia de deplasare a dintilor in diverse directii in alveola astfel încât þesuturile odontale si parodontale sa fie protejate.
 • Serviciul 4 – Computer Tomograf cu fascicul conic (CBCT) - Radiografiile tridimensionale constituie la ora actuala un instrument extrem de practic si util pentru practician. La momentul actual ofera cele mai multe date referitoare la tesuturile dure dentoparodontale, oferind astfel posibilitatea luarii unor decizii terapeutice cu predictibilitate maxima. În acelasi timp, prin reconstructiile tridimensionale pe care softurile le pot realiza, pacientii constinetizeaza situatia lor devenind mult mai compliabili si dispusi sa colaboreze pentru tratarea optima patologiei prezentate. Se vor realiza examinari 3D computer tomograf – segmentar, hemi-arcada, monomaxilar, binomaxilar care vor fi interpretate din perspectiva patologiei parodontale.
 • Serviciul 5 – protocol inovativ de lucru pentru pacientii cu risc parodontal – acest serviciu va consta în oferirea în mod gratuit pentru fiecare investigatie de rutina a unei evaluari a rscului parodontal individual în functie de rezultatele cercetarilor.
 • Serviciul 6 – indicatie inovativa de terapie implanto-protetica în vederea conservarii în condtii optime a osului alveolar – acest serviciu va consta în indicatie de terapie implanto protetica în functie de statusul parodontal observat imagistic si în functie de cantitatea si calitatea osului alveolar restant.

Obiectiv 2:
Crearea de 2 locuri de munca - 1 de cercetare, 1 de dezvoltare.

Obiectiv 3: Realizarea unei investitii totale de 960,862.97 RON in dezvoltarea unui spin off in domeniul cercetarii - dezvoltarii – inovarii in medicina dentara prin utilizarea protocoalelor inovative de lucru pentru pacienþii cu risc parodontal si prin validarea inovativa a momentului initierii unei terapii implanto-protetice în vederea conservarii în conditii optime a osului alveolar.
Rezultate asteptate
 • Dezvoltarea a 6 tipuri de servicii inovative bazate pe rezultate de cercetare
 • Crearea a 2 locuri de munca (1 cercetare/1dezvoltare)
 • Realizarea unei investitii totale de 960,862.97 RON in dezvoltarea unui spin off in domeniul cercetarii - dezvoltarii – inovarii in medicina dentara
Activitati realizate in cadrul proiectului

1. ACTIVITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE

 • Activitati de cercetare industriala
 • Activitati de dezvoltare experimentala

2. ACTIVITATI DE PROCURARE DE MATERII PRIME SI MATERIALE NECESARE REALIZARII PROIECTULUI (PENTRU ACTIVITATI DE CERCETARE DEZVOLTARE)

 • Activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare)

3. ACTIVITATI PENTRU INTRODUCEREA ÎN PRODUCTIE SI REALIZARE PRODUS/ PROCES/ TEHNOLOGIE/ SERVICIU

 • Realizarea unor noi servicii terapeutice parodontale
 • Pregatirea de implementare clinica a serviciilor realizate
 • Punerea in aplicare a serviciilor
 • Diseminarea protocoalelor clinice implementate
 • Achizitia de echipamente

4. ACTIVITATI DE PROCURARE DE MATERII PRIME SI MATERIALE NECESARE REALIZARII PROIECTULUI (PENTRU ACTIVITATI DE CERCETARE DEZVOLTARE)

5. ACTIVITATI DE INFORMARE SI PUBLICITATE PRIVIND PROIECTUL

 • Realizarea identitatii vizuale si materiale publicitare si site–ului proiectului

6. ACTIVITATI PENTRU INFIINTAREA SI ÎNREGISTRAREA SPIN-OFF-URILOR

7. ACTIVITATI PENTRU MANAGEMENT DE PROIECT

 • Management stiintific, tehnic si administrativ

8. ACTIVITATI PENTRU AUDITUL PROIECTULUI

 • Derularea activitatilor de audit al proiectului

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați https://www.fonduri-ue.ro.